1974 Honda CB 550 four  Nr.1


1980 Yamaha SR 500  Nr.2


1976 Honda CB 500 T  Nr.3


1991 Honda CM 125  Nr.4


1973 Bmw R 60/5 Nr. 5


1996 Honda CM 125 Nr.6


2004 Kawasaki W 650 Nr.7


1976 Kawasaki Z900 CRK Rickmann Nr.8


1976 Honda CB 250 Nr.9